Vekst og fremgang for innovative bedrifter

Hva gjør vi?

Vi hjelper innovative bedrifter oppnå sitt fulle potensiale gjennom aktivt-eierskap, nettverk og kapital.

 

Søknader

Moment besitter ekspertkompetanse på søknadsskriving , med høy suksessrate. Vi hjelper din bedrift med søknadsskriving mot nasjonale og internasjonale virkemiddelapparat.

Kapital

Den første kronen teller mest. Vi går derfor inn med kapital og tid i våre selskaper og jobber sammen for å finne riktig finansielt grunnlag for vekst. Dette gjelder både privat investorkapital, offentlige tilskuddsordninger og finansinstitusjoner.

Sprint

Suksess skapes av å ha kontinuerlig moment og måloppnåelse. Vi identifiserer de kritiske milepælene og sprinter selskapet til neste nivå. Dette gjøres gjennom å sette på rett kompetanse, til rett tid og i riktig mengde.

Kompetanse

Det handler ofte om å ha vært ute en vinternatt før. Moment besitter kompetanse og erfaring med gründerskap, forretningsutvikling, prosjektledelse og vekst strategier, som kombinert med et stort nettverk tilbyr bedrifter et unikt innovasjonsmiljø.

Hvem er vi?

Moment er et Kristiansandbasert investeringsselskap og innovasjonsmiljø med et nasjonalt og internasjonalt nedslagsfelt. 

Vi engasjerer oss i talentfulle bedrifter med det vi kaller aktivt eierskap, hvilket betyr at vi jobber side om side med selskapene, som et team, underveis i vekst-prosessen.

Sammen med våre porteføljeselskaper setter vi realistiske, men utfordrende mål og legger til rette for å lykkes gjennom tett og aktiv oppfølging, samarbeid og ikke minst kunnskap.

Som en del av Momentfamilien blir man en del av et energisk, ambisiøst og fremoverlent miljø – i stilige lokaler, stappfullt av kompetanse og en hjelpende hånd.

Hvem ser vi etter?

Vi ser alltid etter de mest spennende og innovative vekst- og oppstartsselskapene – de som har et brennende ønske om å utvikle selskapet eller idéen videre til neste fase. Samtidig er det viktig at man trives med å jobbe som et team og er villige til å identifisere behov, justere dem og jobbe hardt for å oppnå fastsatte mål.

Nye ideer bør ha kommet forbi prototypestadiet og gjerne ha gjennomført en markedsavklaring for produktet eller tjenesten. Dere har gjerne gjort deres første salg, men ønsker å nå ut til et større marked.

Vekstselskaper er etablert i et marked, men trenger hjelp til å ta det neste steget, og utvikle seg ytterligere. Dette kan enten være fordi bedriften mangler spesefikk kompetansen og ressurser, eller fordi bedriftens kjernevirksomhet er for tidkrevende.

Har du et selskap en idè du ønsker å videreutvikle?