Hva er Moment?

Moment er et investeringsselskap med kontorer i Kristiansand og Lindesnes som involverer seg i vekst- og oppstartselskaper på Sørlandet. Vi engasjerer oss og rådgir bedrifter med det vi kaller et aktivt eierskap. Det vil si at vi jobber side om side i et team sammen med dere underveis i prosessen.

Det krever store mengder hardt arbeid for å utvikle et selskap og ved å sette realistiske, men tøffe mål i fellesskap, legger vi også til rette for å lykkes!

Når vi har valgt ut en bedrift som passer våre kriterier starter prosessen med å samle riktig team i forhold til bedriftens behov,og å sette felles mål for hva vi skal oppnå. Teamet setter vi sammen etter den kompetansen vi mener er nødvendig for utvikling på områdene vi har identifisert.

For å nå målene vi har satt tilbyr vi som investeringsselskap selvsagt kapital. Vel så viktig er likevel det at vi en del av et stort nettverk, som gir oss muligheten til å akselerere utviklingsprosessen til neste fase.

Dersom du eier et selskap eller en idé du ønsker å utvikle kan du trykke på knappen “send søknad”. Da kan vi vurdere om dette er starten på et utviklende samarbeid

Hvem ser vi etter?

Vi ser etter de mest spennende vekst- og oppstartsselskapene på Sørlandet. Det vil si at dere må ha et brennende ønske om å utvikle selskapet eller idéen videre. Samtidig er det viktig at dere har et engasjement rundt det å arbeide som et team for å identifisere behov, justere dem, og oppnå fastsatte mål.

Nye ideer bør ha kommet forbi prototype-stadiet og undersøkt at det er et marked som trenger produktet eller tjenesten. Dere har gjerne gjort deres første salg, men ønsker å nå ut til et større marked.

Vekstselskaper er etablert i et marked, men trenger hjelp til å ta det neste steget, og utvikle seg ytterligere. Dette kan enten være fordi man selv ikke har kompetansen eller fordi bedriftens kjernevirksomhet tar for mye tid.

Vi tilbyr

For å gjøre livet lettere får dere tilgang til våre fasiliteter som gjør at man kan fokusere på det viktigste

Lokaler

Vi har samlet alle våre selskaper i noen av Kristiansands beste og mest sentrale lokaler i havnkvartalet. Her kan man sitte i egne kontorer eller landskap og har tilgang til flere møterom, kantine og 400m2 med takterrasse mot sjøen.

Regnskap

Regnskap er kjernen i alle selskaper. Vi har derfor eget regnskapskontor som sitter i våre lokaler og hjelper bedriftene med det de helst ikke bør drive med selv.

Digital markedsføring

De fleste selskaper har behov for en digital tilstedeværelse. Moment Digital hjelper de ulike selskapene med ut fra deres behov innenfor digital markedsføring, kampanjer, video, innhold.

Team

Alle selskapene får en dedikert prosjektleder som følger selskapet/prosjektet gjennom de ulike fasene. Vi setter på den kompetansen som din bedrift trenger for å bli en solid organisasjon for den neste fasen.

Nettverk

Vi har et stort nettverk innenfor alt fra offentlig sektor til store selskaper. Vi hjelper dere å komme i kontakt med de rette samarbeidspartnerne raskt. Dette kan være essensielt for å lykkes.

Kapitalinnhenting

Kapital er kanskje det som stopper flest selskaper å vokse og er samtidig veldig tidkrevende. Vi har derfor spesialisert oss på ulike typer kapitalstrukturer som skal passe de ulike firmaene. Dette gjelder både privat investorkapital, offentlige tilskuddsordninger og finansinstitusjoner.

Våre prosjekter

BabyLivia

BabyLivia

Gå til nettside

Design og utvikling av produkter til baby og barn – for å gjøre hverdagen til foreldre litt enklere. Funksjonelle produkter og et nordisk designuttrykk har gitt en veldig god mottakelse i markedet. BabyLivia er også et av selskapene bak siden likenorwegians.no som fronter norske designprodukter til store og små. Moment har bidratt med tidligfase finansiering, strategiarbeid, styrearbeid og strategisk partnerskap.

GRSS

GRSS

Gå til nettside

Green Sealice Solutions er et serviceselskap innenfor oppdrettsnæringen. Selskapet kombinerer de dyktigste medarbeiderne fra bransjen og den mest miljøvennlige og effektive metoden for avlusing av laks. Første båt starter service hos et av Norges største oppdrettsselskaper i midten August. Moment har stått for den overordnede gjennomføringen av hele prosessen fra ide til utrulling av konsept. Blant annet innenfor strategi, salgsarbeid, finansiering av båt og utstyr, strategisk partnerskap, avtaleverk mm.

Sunsense

Sunsense

Gå til nettside

Utvikler og markedsfører verdens mest avanserte personlige digitale solmåler (wearable). Moment gikk inn i en tidlig fase og har arbeidet med salg, markedsføring, management, administrasjon, kapitalinnhenting og strategi.

ChargeGuard

ChargeGuard

Gå til nettside

Selger produkter som dekker behovet for økt batterilevetid på mobiltelefoner og nettbrett, samtidig som faren for overoppheting og brann ved lading reduseres betydelig. Moment er medeier og har siden oppstarten arbeidet med prosjektutvikling, prosjektstyring og finansiering.

ConVib AS

ConVib AS

Gå til nettside

ConVib AS arbeider med å utvikle en betongvibrator som reduserer belastningen betydelig for brukerne, i tillegg til å gi disse en mer effektiv arbeidsdag. I dag har ConVib et formalisert samarbeid med Veidekke ASA, som bidrar til at produktet skal bli så optimalt som mulig for brukeren. Planen er at produktet skal være satt i produksjon i løpet av 2020. Moment har arbeidet med prosjektstyring, strategi, finansiering og søknader.

Moment Digital

Moment Digital

Digitalt markedsføringsbyrå som styrker digitale merkevarer ved hjelp av innholdsproduksjon og strategisk digital markedsføring. Dette skal gjøres ved hjelp å produsere gode filmsnutter som kommuniserer et tydelig budskap på en kostnadseffektiv måte.  Videre kan disse produksjonene plasseres strategisk i digitale medier og kjøre kampanjer mot riktige målgrupper som utarbeides av gode analyse og optimaliseres til digitale kanaler.

Innow

Innow

Gå til nettside

Med et bærekraftig perspektiv, tjenestedesign og bedriftsutvikling hjelper Innow bedrifter med å komme dit de vil. De identifiserer og løser ulike driftsrelaterte og strategiske utfordringer som vil gjøre det mulig å utnytte bedriftens maksimale potensiale gjennom økt lønnsomhet, produktivitet og attraktivitet. Innow er et ambisiøst og fremtidsrettet kompetansemiljø bestående av sivilingeniører, utviklere og markedsførere. Teamet har erfaring med arbeid og prosjekter fra flere bransjer, blant annet olje og gass, fly-industri, prosessindustri og bygg- og anlegg.

Telaris

Telaris

Gå til nettside

Telaris er et skybasert forretningssystem som digitaliserer og effektiviserer bedrifter. Telaris er utviklet sammen med norsk industri, næringsliv og offentlig sektor. Telaris er et økosystem som omhandler alt fra IT- drift, software, oppdateringer og support. Telaris sørger blant annet for effektiv produksjon, enklere dokumentasjon og raskere gjennomløpshastighet. Kundene strekker seg fra mindre frittstående butikker til store internasjonale konsern. Moment bistår selskapet med profesjonalisering, strukturering, management- og salgsarbeid, styrearbeid og strategi.

Moment Regnskap

Moment Regnskap

Regnskapsbyrå som tilbyr ulike skybaserte regnskapssystemer hvor effektiv arbeidsdeling med kunden står i fokus, som igjen gir merverdi for kunden! Moment Regnskap kjennetegnes av fremoverlente, erfarne ansatte, innovative skybaserte løsninger, digitalisering av prosesser/rutiner og et stort tjenestespekter innen rapportering, controlling og utleie av øk- /regnskapssjef. Moment Regnskap leverer tjenester til hele organisasjonen – fra operativt- til styrenivå. Moment har stått for etablering og oppstart av selskapet, strategisk partnerskap, styrearbeid og vekststrategi.

Textera

Textera

Gå til nettside

Textera er en portal for rask og effektiv bestilling av oversettingstjenester. Portalen bruker kun høyt kvalifiserte morsmåloversettere som er spesialister på sine respektive fagfelt. Det betyr at det leveres høy kvalitet, uansett sjanger og fag. Textera tilbyr også språktjenester som språkvask, tekstforfatting og tekstmessige konsulenttjenester.

Quick Tool

Quick Tool

Quick Tool AS arbeider med flere produktidéer og har som målsetting på sikt å tilby et komplett sett av smarte og raske verktøy for bygg- og entreprenørbransjen.

Moment Utvikling

Moment Utvikling

Utvikling av mindre boligprosjekter med høy kvalitet Moment bistår med konseptutvikling, prosjektledelse og finansiering.

SpeedKey

SpeedKey

Vårt team

Espen Tungesvik

Partner

+47 906 08 972

espen@moment.as

Tom Lund

Partner

+47 900 81 158

tom@moment.as

Vidar Mortensen

Prosjektleder

+47 924 16 961

vidar@moment.as

Andrea Louise Bang

Prosjektleder

+47 930 14 888

andrea@moment.as

Søren Kragholm

Prosjektleder

+47 466 73 102

soren@moment.as

Tor Henning Ramfjord

Managing Partner

+47 913 80 326

tor.ramfjord@moment.as

VI GIR OSS IKKE
FØR VI NÅR MÅLET

Har du et selskap eller en idé
du ønsker å videreutvikle?