ØNSKER DU Å FÅ TIL STERKERE VEKST I DITT SELSKAP?💥 Gjennom tre måneder vil Moment og Innoventus Sør sitt akseleratorprogram bidra til å intensivere vekstskaleringen for ditt selskap ved styrking av bedriftsstrategi, kapital og nettverksbygging med kunder og investorer. Har ditt selskap en innovativ tjeneste eller et produkt, et sterkt team og ambisjoner om vekst? Vil du ta selskapet til neste nivå – er dette et akseleratorprogram for deg!👌 Akseleratorprogrammet består av seks workshops med planlagt start den 29/10. Det vil avsluttes med en demo day i starten av februar 2021 hvor et profesjonelt investorpanel vil vurdere selskapene. Bidragsytere på workshopen er praktikere fra industrien, gründere og rådgivere fra inn- og utland. Med støtte fra Innovasjon Norge så ønsker samarbeidspartnerne Moment og Innoventus Sør deg hjertelig velkommen til å bli med.

Søk her:

https://akseleratorisor.typeform.com/to/TEz1SFb2